Harald Edelstam - Tacka honom för asylinvandringen

Chile 1973. Den demokratiskt valde socialisten Salvador Allende, blir brutalt mördad i en militärkupp ledd av fascisten Augusto Pinochet. Många blodiga år följde i den stenhårda diktaturens spår.

Allende blev snabbt betraktad som hjälte, t o m Jesus i modern tappning, av socialister världen över. Att denne inte alls var någon hjälte under sin regeringsperiod, tystades ner av bekvämlighetsskäl. Genom Allendes täta förbindelser med Cuba och Fidel Castro, så uppstod konflikter med den krympande skaran välbärgade i Chile. Allende fick inspiration av Castro att förstatliga alla banker och de privata aktörerna på ekonomisidan. Detta ledde så småningom till ett utarmande av hela företagssidan och konfrontationer ledde till permanenta strejker som punkterade den chilenska ekonomin.Det var då militären inledde sin kupp, mer eller mindre stödd av CIA. Uppgifterna varierar beroende på vem som hävdar det ena eller det andra. Men USA var inblandat i Chile-krisen (plus ledde Vietnamnkriget under samma tid) och det har kommit att förfölja landet för eviga tider hos socialister, kommunister och marxister, inte minst här i Sverige.


Harald Edelstam blev Sveriges ambassadör i Chile 1972. Han hade då haft dussintals uppdrag under UD:s försorg. Edelstam var en liten överklassunge som senare utvecklade en alltmer vänsterorienterad ideologi. Efter mordet på Allende tog han det definitiva ställningstagandet vänsterut och kom att fortsätta Allendes förbindelser med Cuba och Castro.
 
1.300 chilenska dissidenter i motståndsgrupper mot Pinochet, riskerade arkebusering för sina protestaktioner, fick skydd på den svenska ambassaden. Edelstam tog då beslutet att dessa 1.300 skulle få fri lejd och politisk asyl i Sverige, allt under Olof Palmes överseende. Även han en överklassnobb.

Ambassaden fylldes snabbt på med grupper och enskilda från andra sydamerikanska länder. De ville samtliga ha fri lejd och politisk asyl i Sverige. Och där, runt 1974, inleddes asylinvandringen av tiotusentals vänsterinriktade chilenare, bolivianer, brasilianer o s v. Därefter invandrade iranier, och det var innan revolutionen 1979. Men den dominerande gruppen var chilenare.

Sverige stod vid ett vägskäl. När så kubanska byggnader i Santiago belägrades av militära, chilenska sidogrupper, gick Edelstam personligen in och började förhandla. Och när inte detta räckte tog han till nävarna.

Därefter fixade Edelstam den egendomliga insatsen att samtliga kubanska byggnader togs över av den svenska ambassaden och därmed skyddades. Dessa byggnader pryddes efter detta av den svenska flaggan

Det var någonstans här som Palme tog sin hand från Edelstam. Han blev så småningom persona non grata, en belastning för Sverige.

Palme hade ju å sin sida vänner "in high places". Till dessa hörde Yassir Arafat och Fidel Castro. Den öppna och tillåtande vänskapen med DDR och Erich Honecker har bl a avslöjats av Birgitta Almgren, professor vid Södertörns Högskola. Honecker var den hemtrevliga pricken som byggde Järnridån och vars soldater sköt alla de östtyskar som suktade efter friheten i Väst och gjorde sina försök att tränga igenom Järnridån. De förtryckta och plågade östtyskta folket fick aldrig någon politisk asyl i Sverige...

När så locket på Pandoras ask hade öppnats, så strömmade vågen av lögner, självgodhet och en aldrig sinande ström av asylanter som tycks tjäna maktelitens behov att återupprätta Sveriges heder.

Allt tog sin början med Edelstams och Palmes gemensamma beslut att öppna Sveriges gränser för chilenarna. Men önskade de verkligen dagens situation?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn