Ut med segregationen - nu blandar vi!

Länge var vänstern ensamma om att vilja ha bostadsområden för blandade boformer (här t ex Mp:s drömmar om ett skyskrapeprytt Stockholm för Alla).

Hyresgästföreningen är sossarnas lilla skötebarn. På ett rätt typiskt sätt talar man om sin vision så här:
"Vi är alla olika och därför måste det också finnas olika typer av bostäder. För att samhället ska fungera bra är det dessutom viktigt att alla är delaktiga och att ingen lämnas utanför. Det förutsätter blandade boendeformer där människor med olika bakgrund möts i vardagen. Bostadsområden bör därför ha en bra blandning av hyresrätter, bostadsrätter och villor. För att detta ska bli verklighet krävs att både stat, kommuner och alla andra aktörer på bostadsmarknaden tar sitt ansvar." 
Observera: Vi är alla olika och vill därför ha olika typer av bostäder (Rätt). Det förutsätter blandade boendeformer där människor med olika bakgrund möts i vardagen (?)  "Stat och kommun ska säkerställa att detta blir verklighet!" Har svårt att se hur valfriheten får plats i detta.


Nu har även de allt mer vänsterliberala Moderaterna övertagit "visionen" och står på samma sida som S när det gäller s k bostadspolitik. Hur kan bostäder vara politik förresten? Det är väl i sådana fall bara stadsarkitekterna som kan ta order av dem. Men vilka upplåtelseformer som ska finnas, bör väl motsvara efterfrågan?

Man vill naturligtvis motverka det som kallas för 'white flight'. Men sannolikt finner bättre bemedlade i ännu högre grad än idag alternativ för sig och sina telningar. Om inte annat i gated communities, det alternativ som återstår om oredan och terrorn blandas upp på alla så vi får dela på den mumsiga kakan av bränd bil och skola.

Det räcker sålunda inte med blandade bostadsformer. Även skolor ska blandas med start redan nu. I Malmö, förstås. Tillträdande skolkommunalråd Anders Rubin, S, har "visioner" om nybyggnationer av skolor efter det att de gamla har tuttats på, och i dessa ska alltså elever från socio-ekonomiskt svaga områden med mycket invandrarbarn, naturligt blandas med svenska barn. Att föräldrar medvetet har plockat sina kids från de härligt blandade skolorna för att sätta dem i en bättre fungerande, homogen skola, bryr sig inte Rubin om. Här ska blandas! Om politikerna vill det, så har folket ingen som helst talan.

Han påstår att blandade skolor når bättre resultat! Exakt vad han har för belägg för detta framkommer ej. Men däremot finns det massor av belägg emot detta från en rad länder. Från både England och Nederländerna rapporteras det att elever i blandade skolor presterar sämre överlag än i mer homogena skolor. Framför allt gäller det den allmänna stämningen på skolorna, oordning, bråk, hot och olika kulturers ofördragsamhet med varandra. Framför allt gäller detta de muslimska eleverna som inte tycks trivas i andra miljöer än i homogena muslimska skolor. Kort sagt har man flyttat problemen från en skola till den andra.

I USA finns problem med segregation främst i typiska vita, svarta och latinamerikanska områden. Precis som i fallet med Rosengårdsskolan har man stängt skolor i de segregerade områdena och "bussat" elever till de välmående vita områdena och skolorna.

Men där har inte experimentet heller slagit väl ut. "The power of white privilege still remained". De olika grupperna umgicks inte, de svarta och latinos presterade lika svagt. En annan konsekvens som man inte hade räknat med, var att de svarta/latinos områden tappade ännu mer i status när inte ens skolor skulle få finnas där. Dessutom följde konflikter mellan de olika grupperna. De vita kunde inte acceptera att de underpresterande och "underlägsna" hade tagit plats på deras skola. Rasism fick ännu en innebörd.

Hur mycket privilegier de vita har i Sverige kan diskuteras. Men svenska elever har den fördelen att de kommer ifrån bättre utbildade hem och med andra kunskapstraditioner. Därför blir det en hämsko i deras utveckling att gå i samma klass som de med analfabeter till föräldrar. Dessa, å andra sidan, kan inte hänga med i undervisningen utan kommer därför att spendera tiden i skolan på alla tänkbara andra sätt.Grundskolan har emellertid anpassat sig till "svaga" elever och sänkt ribban successivt för godkänt.

Det stora problemet med skolan är därför enhetsskolan, som bloggaren ser det. Att bunta ihop alla elever i samma klass oavsett förmåga är helt enkelt... dumt. Men i Sverige anses det som stigmatiserande att delas och sorteras, som man uttrycker det. Elitskolor usch. Finns det något som heter elitskolor? 

När man studerar vad som har sagts om det fria skolvalets effekter, är det en märklig bild som träder fram. Här har SR kallat in en kulturgeograf(!) Bo Malmberg för att han ska säga de rätta sakerna. Symptomatiskt har kvaliteten i skolan inte så stor betydelse. Det viktiga är sammansättningen av elever. "Allah ska med". Att kvaliteten sjunker i skolor med stor variation i bakgrund och kultur, bryr sig Malmgren inte om. I ämnet kulturgeografi finns bara kosmetika.

Ibrabim Baylan, etnoalibi och f d skolminister i S, går ännu längre på det typiska s-sättet. Lottning ska ge den spridning skolan behöver, skrev han i DN för ett år sedan. Färdigheter, begåvning, inlärningsförmåga; ingenting är viktigare än spridning. För syns skull. Det är precis så vi har haft det i drygt 35 år. Skolan av idag är en katastrof. Men den har haft rätt sammansättning: "Allah ska med".

Det fria skolvalet har lett till ökad segregation, det är det mest katastrofala i Sverige. Bry er inte om resultaten. En omhuldad uppfattning finns för att de duktiga eleverna drar upp de dåliga elevernas resultat.Tomas Englund, utbildningshistoriker(!), menar att de flesta forskare pekar i den riktningen. Han har säkert inte läst något om de internationella erfarenheterna.

En ofta citerad tes är den som finns i Skolverkets undersökning från 2009 (går inte att få fram):  är att skolan sedan 90-talet har sett en ökad "segregering, differentiering och individualisering". Den citerar även Tomas Englund. Kan det kanske inte detta bero på kommunaliseringen och det faktum att lärarrollen som kunskapsförmedlare i klassrummet försvann? Dessutom har ju skolans tillökning av invandrarelever flerdubblats, absolut ingenting att hymla om.

Bloggaren förordar inga "rasrena" skolor utan bara att elever med snarlika förutsättningar bör gå i samma klass. De elever som har bättre förutsättningar och lättare för att lära sig kan gå snabbare fram och inte tvinga sig att anpassas till elever som har svårt för inlärning. De sistnämnda har mycket större chans att lära sig med en långsammare genomgång av de viktigaste ämnena.

Men naturligtvis passar en sådan modell inte i Sverige. Vi gör då SKILLNAD på elever, ve och fasa. Ännu värre än all segregation i världen. Konsekvenserna av en politiserad skola är mer än uppenbar. När politikerna håller i taktpinnarna handlar det bara om plus eller minus. Det egendomliga nollsummetänkandet slår igenom på alla nivåer. Ett sådant tänkande bygger på den felaktiga slutsatsen "den enes död, den andres bröd". Att om några får det bättre betyder det att andra får det sämre. 

Så hellre då än att anpassa skolan efter elevernas olika behov, så kammar man över allihop med en undermålig kunskapsinlärning som inte passar någon. Sverige i ett nötskal.

S R Larsson, journalist med säte i New York, är en stor kritiker av den s k välfärdsstaten. Han har precis påbörjat sin "valkampanj" inför 2014. Detta är film nr 2: Frågestund med Barbarpappa,,vilken speglar terrorn i förorterna.
Han har också skrivit boken: The End of the Welfare State, vilken han presenterar här:
Precis som bloggaren, gör han analysen att Välfärdsstaten bara genererar högre och högre kostnader genom att bara finnas till. Som vi vet sjunker kvaliteten i de viktigaste delarna av Välfärden; vård och skola, men ändå driver de på kostnaderna genom sin blotta existens. Och när personal friställs innebär detta bara en ökning av kostnaderna i en annan del av Välfärdsstaten. Så småningom bidrar systemet till sin egen undergång.. Och det är vad vi ser nu i t ex Grekland. Men denna är bara en västanfläkt mot det som väntar oss i Sverige.

Så blanda på ni. Det finns ändå ingen lösning.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn