För Sverige - i samtiden

Bloggaren är definitivt ingen royalist, tvärtom. Men med tanke på vårt kultur- och historiearv så har kungarna spelat en viktig roll, d v s när de verkligen var statschefer i ordets rätta betydelse. Den nuvarande kungen, Carl XVI Gustav har ingen formell makt på nationell nivå, men desto större internationellt.

När svenska företag vill etablera sig i tillväxtländerna i öst så tar man med sig Kungen. En Kung anses som exotisk och högtidlig, nästan en religiös ledare. Länder som Kina och Sydkorea skriver på vilka avtal som helst bara Kungen är med. Naturligtvis är Kungen (som är så "enkel och modern") dekorerad med alla ordnar och kedjor som Sveriges Kungahus kan uppbringa. Krona på huvudet tror jag dock inte han har.

Kungarna genom historien har haft sina egna valspråk. En kung värd namnet måste ha ett valspråk. Dessa valspråk är verkligen talande för de olika historiska epoker som har passerat. Några axplock:

                                                        
Gustav Vasa: "Säll är den som fruktar Gud" och "Herrens är jorden (och allt vad därpå är)". Innan Gustav Vasa blev kung var han riksföreståndare. Då hade han valspråken: "All makt är av Gud" och "Om Gud är med oss, vem är då emot oss".

Gustav II Adolf: "Gud är med oss".

Kristina: "Vishet är regeringens stöttepelare"

Karl XII: "Herren är min beskyddare" och "Med Guds hjälp".

Oscar II: "Brödrafolkens väl" "Sveriges väl"

Gustav V: "Med folket för fosterlandet"

Gustav VI Adolf: "Plikten framför allt"

Carl XVI: Gustav: "För Sverige - i tiden"

Krigskungarna Gustav II Adolf och Karl XII tog hjälp av Gud för att vinna sina slag. Nationalismen skymtade hos Oscar II och Gustav V. Vår Kung fick säkert hjälp från Olof Palme (statsminister vid tillfället) i sitt valspråk.

De som verkligen sticker ut är Drottning Kristina och Gustav VI Adolf. Vishet och plikt, två verkliga dygder präglade dessa två. Kristinas "vishet" ledde henne bort från Sverige, till katolicismen och Rom. Det var en händelse som inte bara såg ut som en tanke..

Gustav VI Adolf var en mycket sympatisk Kung. Han var vad man skulle kunna kalla för folklig. Jag mötte en kvinna som berättade att när hon jobbade på hotell Gillet så kom bara Kungen förbi och ville ha ett rum. Utan livvakter och en massa ståhej och limousiner. Men Gustav VI tog ändå sitt arbete med stort allvar. Han var dessutom den sista Kungen som hade verklig makt. Varje vecka samlade han regeringen till en konselj där dessa fick redogöra för planer och propositioner. Visserligen var det bara en formalitet, men i teorin så kunde Kungen stoppa regeringens förslag. Han hade en plikt att sköta.

Att vara "För Sverige - i tiden" kan inte vara lätt. Sverige i samtiden är ingen rolig historia. När dessutom Kungen ploppar ur sig grodor titt och tätt, så väljer såväl kungahus som politiker att inte låta honom yttra sig så ofta. När han väl måste uppträda som t ex på Nobelfesten, så är han strikt regisserad och försedd med manus. För hans spontana kommentarer brukar väcka anstöt på flera sätt. T ex så berömde han den arabiska diktaturen Brunei för att vara både trevligt och öppet. Han reste ner till Saudiarabien för att ge Kung Abdullah en medalj för gott scoutsamarbete(!?). Under sitt nyårstal för ett tiotal år sedan så anmärkte han på att arbetslösa inte skulle tro att "stekta sparvar skulle flyga in i munnen".

Så nu väntar vi alla med spänning på vad Victoria ska välja som sitt signum. Förmodligen, i dagens Sverige måste valet ske med inrådan och översyn av regeringen. Så gissningsvis blir det ett valspråk i stil med "Mångfalden berikar oss" eller "Alla(h) är vi svenskar". Kanske "Ingen är illegal".

Det Nya Sverige är en sorglig föredetting, inte bara när det gäller vår statschef. Det är extremister som förser oss med valspråk idag. Detta är möjligt eftersom extremism stöds av en extrem medieapparat.

"Vithet" har nu nått ut i officiella sammanhang. Från början var det något man enbart kunde hitta på socialistiska och feministiska barrikader. Det är också dessa extreministgrupper som har stiftat begreppet "Vita, heterosexuella, medelålders män" som tros styra hela universum. Och hela genusindustrin har sitt ursprung i extremvänsterfeminismen, vissa med svår psykisk problematik. Så numer badar vi i "Könsmaktsordning" och "patriarkala strukturer" för att inte tala om "hen" (hört på radio igår). "Hen" används företrädesvis av kvinnor. Mindre eleganta ord och uttryck flyger också ur kvinnor: "Gubbslem","Pisslandet", "Pissrännor" "Granska skiten", "Kuk i pannan".

Ursäkta, men jag har ingen lust att låta mig bli föremål för alla kärringar (naturligtvis batikvarianten) och deras påhitt. De tar nu makten efter alla "starka män" i både kommuner och landsting. Tänk ett Sverige som styrs av hundratals Gudrun Schymans och Maria Svelands.

De verkligt begåvade kvinnorna kvoteras bort. Dessa har i regel en liberal eller konservativ inriktning. och sådant kan vi inte ha i Sverige.

Så kära Vickan. Välj alldeles själv ett valspråk som kommer från ditt hjärta. Låt inte Äggskallar och Ulltottar lägga sig i. Ditt valspråk ska vända sig till oss: Det svenska folket.

 

Kommentarer

Anonym sa…
Den här bloggen är helt klart fascistisk i sin ideologiska bas. Det är lika skrämmande för mig som kommunism. Den här bloggaren verkar ha köpt hela paketet.
Den nya fascismen:
Denna nya politik kallas av den internationella forskningen ”neofascism” och är resultatet av ett intellektuellt arbete som startade i Frankrike åren efter 1968.
Under intellektuell ledning av filosofen Alain de Benoist formulerade rörelsen Nouvelle Droite (Nya högern) framtiden för fascismen

Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle
Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett ”organiskt samhälle”.
Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur.

Traditionella föreställningar om kön – antifeminism

Insikt måste nås om att de euroepiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa

Den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger.
Maj Grandmo sa…
Mmm. Intressant. Jag förstod dock inte vad du menar med ett "organiskt samhälle".

Men som svar: Jag har inte köpt något koncept. Visste inte ens om att det fanns något koncept att köpa. I själva verket representerar och framhåller jag ett koncept-löst samhälle

"Neofascim" skulle alltså vara ett ställningstagande mot pluralism och liberalism?

Bloggaren är liberal på det klassiska sättet: Individens val och preferenser står alltid i centrum. I grunden är det kollektivistiska tänkandet ett stort hot mot människors egna val och vilja till förändring.

Som jag ser det är Sverige ett kollektivistiskt samhälle som har resulterat i en försvagad demokrati.

När jag skriver om "makteliten, genusmaffian" o s v så är det bara uttryck som syftar på att de från början enskilda gruppers agendor (ofta av extrem karaktär) med "people in the right places" har fått ett genomslag som står majoritetsamhället långt borta.

Jag tror inte majoriteten av folket har önskat sig könsneutrala leksaker, segregerade förorter, hedersförtryck eller kulturrelativism.

Om så vore så vill jag vara en alternativ röst som alltför sällan får komma till tals. Som t ex

- Individen i centrum. De individuella valen får på inget sätt köras över av politiskt utformade lagar som t ex kvotering eller de ännu oskrivna lagarna om en diffus och rent felaktigt använda begreppet "värdegrund" definierad utifrån ett dunkelt resonemang om att alla är vi lika snarare än att vi alla är olika. När man vill klämma till någon drämmer man till dem med "värdegrund",

Visst måste det finnas en värdegrund. Svensk värdegrund vilar på kultur- och historiearvet. Eller som KD vill ha det inskrivet i grundlagen: "Verka för ett samhälle baserat på kristna och västerländska värderingar" Är då KD ett fascistiskt parti?

Ett mångkulturellt samhälle förutsätter att de inflyttande grupperna måste acceptera och leva i enlighet med vår värdegrund. Sin religion måste man i huvudsak praktisera privat. Men naturligtvis ska man ha sina kyrkor och moskér.

Naturligtvis är jag inte negativ till invandring! Men jag vill, likt USA och Canada, ha en urskiljning på vilka vi tar emot. I USA får man ett green card om man har ett yrke där det råder brist. Ö v h är kravet på utbildning central för de båda länderna.

Flyktinginvandring måste vara mer reglerad, de som saknar ID-handlingar kan inte få asyl helt enkelt av det skälet att vi annars kan ge asyl åt både terrorister och grova brottslingar.

Den hysteri som präglar svensk asylpolitik är en indikation på att det råder en osäkerhet på invandringens konsekvenser även bland beslutsfattare. Ängslighet och konflikträdsla för att tycka "fel" leder till ett förgiftat debattklimat. Där ingår så en extremt aggressiv hållning mot de som luftar och ger uttryck för de tveksamheter som även beslutsfattare har.

Enligt min livsåskådning så befinner sig människan i ett evigt dilemma mellan att vara en fristående, självständig individ och att tillhöra flocken. Därför måste ett samhälles värdegrund vara baserat på en kompromiss över denna diskrepans.

Individens frihet ska helst kombineras med en förankring i ett lands kulturarv och historia. Liberal konservatism är den tredje vägen som jag ser kan vara den bästa lösningen på dilemmat
Anonym sa…
Det var tusan vad du blev beskedlig och nyanserad helt plötsligt. Gillar du inte att falla inom fascismens ideologiska råmärken?

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn