I den sista av dagar regerar dekadensen - och mångkulturalismen

Via Tanja Bergkvists blogg snubblade jag över UR:s film Systemet som hotar världen. Den var högeligen intressant bitvis, sedan man hade skalat bort de värsta vänsterflosklerna.

Först, och intressantast, var avsnittet om Imperierna. Historieforskare och statsvetare har konstaterat att imperier från tidernas begynnelse till det nuvarande, har en livstid på c:a 250 år. De passerar fyra stadier innan de slutligen faller samman. Jämförelsen med "The four horsemen of the apocalypse" var rätt kuslig.

Från pionjärerna till utvecklarna, från grandiositet, girighet och överkonsumtion, till den slutgiltiga dekadensen: kan gälla vilket imperium och system som helst. I filmen speglades kapitalismen som s a s blev "vinnaren" över alla andra system. Själv anser bloggaren att detta var det enda möjliga med tanke på alternativen.

När sammanbrottet för kapitalismen börjar närma sig skapar bankerna pengar ur ingenting. De tar själva ut vinster innan pengarna når marknaden. Naturligtvis blir så småningom följden att priserna drivs upp till en nivå där vanliga näringsidkare inte längre har råd. Arbetslösheten ökar, pengaflödet i systemet minskar och till slut står bankerna själva där med tomma kassavalv. DÅ ropar man på det politiska systemet som man brukar göra allt för att slippa undan. Och kapitalismen förvandlas i ett slag till rena socialismen när staten går in och stödjer bankerna. I USA med 700 miljarder dollar!
För övrigt är kapitalismens hela idé byggd på att företagen skapar ett större och större ägande genom att köpa upp andra företag. Hela orimligheten med kapitalismen är att konsekvenserna av hela tänkandet, leder till att en företagkoncern, en corporation, har köpt upp alla andra och sålunda bildar ett eget monopol. Kapitalismens slutmål blir alltså dess motsats.


Utan att gå igenom samtliga steg som imperierna genomgår, så tänker jag på vår egen tid: Dekadensen. Efter det att vi har skaffat och samlat på oss allt som anses vara nödvändigt fast mycket i själva vertket är onödigt, en (i Sverige dold) girighet och grandiositet, när vi har uppnått civila och poltitiska mål; har vår hjärna kemiskt utvecklat vissa delar, och undertryckt andra.

När fysiskt och materiellt välstånd har uppnåtts i överflöd, kommer en andlig tomhet att utveckla sig (redan här). D v s de delar av hjärnan som innebär sökande efter en djupare mening har pressats undan och är nu otillgängliga. Det som återstår är yta. Lättsmält underhållning, fokusering på tävlingar och dokusåpor samt oändliga program om mat och "gör om mig".

Brottsligheten breder ut sig som ett svar på de konflikter som uppstår mellan olika kulturer som ovanifrån har beslutats leva tillsammans. En konstruerad struktur kan aldrig förvandlas till en naturlig struktur. Förändringar är oundvikliga, men att medvetet på ideologisk grund förstöra en existerande samhällsstruktur slutar alltid på samma sätt: Förödelse. I värsta fall krig.

Rent socialt har vi avlägsnat oss från varandra. Det måste till allt fler koder för att lyckas socialt. Segregeringen av lyckade och olyckade blir påtaglig, man lever åtskilda i åtskilda områden. Alla aspekter av olikheter blir automatiskt stigmatiserande. Känns det igen? I de sista av dagar regerar ytan och de med "rätt" åsikter om denna yta blir den nya adeln.

Samtidigt som förmågan att härbärgera, lära sig och utveckla ett andligt tänkande minskar kommer primära och nödvändiga känslomässiga engagemang att ersättas av ett ytligt agerande. Typexempelet är att sex idag prioriteras och att kärlek har blivit en bristvara. Polyamorösitet, tidigare kallat promiskuösitet, blir en accepterad relationsform. Fixeringen vid sex blir både ett slagträ och en norm. Ingen tycks längre förstå vad sexualitet egentligen handlar om, huvudsaken är att man ägnar sig åt det.

När så de ursprungliga värdena suddas ut alltmer, öppnas dörrarna för totalitära ideologier. När en sådan ideologi, islam, ges ett större utrymme, kommer så sakteliga de egna landvinningarna att krympa utan att någon får protestera. De totalitära idéerna smälter samman och makten håller befolkningen i schack som ändå inte bryr sig nämvärt.

Ord och uttryck ändrar betydelse. Dessutom införs nya ord och termer som ökar klyftan mellan en elit som har tolkningsföreträde, och befolkningen i övrigt. De normer som ytterst vårt land vilar på, löser sakta upp sig. Kärnfamiljen bekämpas, barnen växer upp på institution där genuspedagoger har fått uppgiften att utplåna pojkars resp flickors sexuella identiteter.

Det sistnämnda handlar naturligtvis om Sverige som visserligen inte är ett typiskt imperium, men intar en särställning i Västvärlden på ett liknande sätt.

Det märkliga inträffar att samtidigt som gränslösheten utvecklas till en ny religion så tar de totalitära krafterna också makten över gränslösheten. Gränslöshetens diktatur. Men inte för så lång tid. I de totalitära ideologierna ingår makten över människors sätt att leva. Beslutar makten om att vi alla ska en hund så måste vi alla skaffa oss en hund.

Själv kommer bloggaren aldrig att skaffa sig en hund. Istället kommer jag att maskera mina katter till hundar. En artificiell hängande tunga kan göra susen.

Kommentarer

Anonym sa…
Hundar är orena djur och kommer att förbjudas
Anonym sa…
"Kärnfamiljen bekämpas, barnen växer upp på institution där genuspedagoger har fått uppgiften att utplåna pojkars resp flickors sexuella identiteter."
----------------
Vilket naturligtvis inte kommer att gå.
Vi väljer ju kön när vi går ner på jorden i en ny inkarnation. Vi väljer det vi behöver för att kunna utvecklas vidare. Ibland en manlig identitet och ibland en kvinnlig.
Rune

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn