"Det sovande folket" - När Reinfeldt var vaken

Det går inte längre att ladda ner Fredrik Reinfeldts bok "Det sovande folket" i PDF-form . Däremot går den att läsa här. Boken har inte gått att köpa i en vanlig bokhandel på länge. Verkar inte det ganska underligt? Reinfeldt har varit Sveriges statsminister i snart sju år och hans egen beskrivning av Sverige från 1993 är likviderad.Men när man har last ett par kapitel av boken (endast fem kapitel) så förstår man varför. Reinfeldt har i boken en total uppgörelse med det sossefierade Sverige där ingen behöver anstränga sig och därför har somnat. Han vill avliva Välfärdsstaten som han anser är en omöjlig konstruktion, destruktiv, förödande och dödande av människors egentliga kapacitet. I första kapitlet beskriver han en man som har dött Välfärdsdöden, lika fatal och smittspridande som AIDS och pesten.

Han vill bort från den politiska styrningen och återskapa det civila samhälle som sossarna har lyckats döda. Svenskarna beskrivs som mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.

Den stora välfärdssektorn sväller och växer automatiskt eftersom svenskarna bara kräver högre och fler bidrag alltmedan de passiviseras och isolerar sig hemma med sin TV och (numera) dator och spel.

Denna bild av hur den svenska formen av socialism har urholkat människors eget ansvar och initiativförmåga, är ett hugg rakt in i solar plexus. Det extremt politiserade Sverige har lurats att tro att det är antalet politiker som avgör om ett land är en demokrati eller inte. Man har lurats att tro att det är politiker som skapar jobb, bygger bostäder och styr löneutveckling. Välfärdsstaten har alltså skapat nio miljoner idioter. Idioter som sover dessutom. Sömnen har föregåtts av en veritabel hjärntvätt från det enda statsbärande partiet.Samtidigt skriver Reinfeldt om ett skolsystem som likriktar eleverna och där de som anstränger sig får skällsordet Dårarna. Målet för skolan är att stötta och uppmuntra de som inte anstränger sig. (Vi känner igen det som "stöd till svaga elever"). Samhället hotas av begåvade och fritänkare

Beskrivningen av hur de andra partierna har slutit upp bakom sossarna och importerat deras ideologi är kuslig. Det behövs inte fler partier eftersom allihop företräder samma politik. Allihop blir nyttiga idioter för att säkerställa ett evigt socialistiskt maktinnehav.

Reinfeldt anno 1993 var en människa som tänkte. Han hade bara suttit två år i Riksdagen och utvecklat dessa erfarenheter till slutsatser.

Att han bara 13 år senare skulle leda Moderaterna  och ingå i en regering som så totalt har infriat skräckvisionen som återfinns i Det sovande Folket, är skrämmande. Vad hände egentligen med Reinfeldt och hans skarpa hjärna?

Efter 15 år I Riksdagen hade han helt adopterat och anpassat sig till det politiska etablissemanget. Han blev en del av det maskineri han själv hade dömt ut som defekt och farligt. Han har helt enkelt själv blivit utsatt för den hjärntvätt han själv beskrev i boken.

Men det ironiska är att han idag är på väg att köra slut på det s k Välfärdssamhället genom en vansinnig flyktingpolitik som slukar många miljoner varje dag. Är detta I själva verket hans Masterplan för avskaffandet av välfärdsstaten? Det är I sådana fall en strategi som kommer att ta död på mer än välfärden. Det är ett mord på hela den svenska identiteten. Ett sätt att bygga upp konflikter som kan kan utvecklas till krig mellan olika falanger i den invandrade populationen.

Är det I själva verket Reinfeldts hjärna som har somnat? Han ter sig alltmer enkelspårig och trött.. Upprepar ständigt samma ord och uttryck som inte star invandrarministern själv, Erik Ullenhag, långt efter. Har vi kanske Törnrosa som statsminister?

Reifeldts sågning av Välfärdsstaten 1993 har en hel del gemensamt med bloggarens syn på det hela. En s k Välfärdsstat kan bara fungera x antal år innan allt faller samman av sin egen tyngd. Ett typexempel är Grekland  som I sin iver att kopiera den svenska modellen som man trodde skulle göra alla lika rika (eller lika fattiga) byggde upp en ofantligt stor offentlig sektor och där folket hade oändliga förmåner. Bl a kunde man ta ut pension vid 50 års alder.

Hur det gick vet vi. Och detta är det öde som slutligen drabbar alla välfärdsstater. Det är flykten av företagen som avgör. När inga färska pengar pumpas in i systemet så brakar det samman. Här i Sverige har vi plundrat företag in på bara skinnet och istället för att dö företagsdöden har helt enkelt företagen flyttat utomlands. Detta blir också Välfälfärdsstatens död.

Att dö välfärdsdöden symboliseras i Det sovande Folket av en man där alla hans fysiska och psykiska tillgångar har kidnappats av systemet och gjort honom till ett tomt skal. Det är en skräckskildring men som ändå har likheter med den verklighet som vi lever i.

Den här boken har presenterats i olika sammanhang som innehållande hela grundideolgin för hur borgerligheten tänker. Och då i avskräckande syfte.

Att Reinfeldt på sedvanligt Storebrorsvis kom att älska VF-staten har nog sin förklaring i två viktiga aspekter. Först och främst Bengt Westerberg som omstipulerade Sverige och borgerligheten till sosse light och gjorde landet till världens mesta flyktingmottagare. Det blev nödvändigt att servera gratis välfärd till dessa hundratusentals som kom. Denna nödvändighet gjorde det omöjligt att verka för ett förändrat synsätt på människors inneboende kraft och styrka. Det hela utvecklades till en social hjälpverksamhet utan krav på motprestation.

Den andra aspekten var förmodligen att Reinfeldt åtrådde makten. Han blev noggrant utbildad i Per Schlingmans (som avgick häromdagen) marknadsföringsmetoder. De gamla moderata hjärtefrågorna kastades på soptippen, i alla fall som det har verkat. Det var orden, det var terminologin och överföringen av sossespråket som avgjorde maktövertagandet. Det blev oärligt och ohederligt eftersom Moderaterna trots allt inte har förändrats särskilt mycket. Fredrik Reinfeldt är idag ute och seglar ute i snålblåsten och ingen, allra minst han själv, vet var det bär hän. Som det just nu ser ut så är det bara han som envist håller fast vid massinvandringen. Och han har sin lilla knähund, Erik Ullenhag vid sin sida.

Han verkar fullständigt besatt av Sverigedemokraterna och varje forsök till ett litet ingrepp i flyktingpolitiken bemöter han med kalla handen och gör pudlar till en hel hundgård. Allt i syfte att inte ge SD ett enda poäng med sin kritik over det läge som Sverige nu befinner sig I.

Det är ovärdigt en statsminister att vara så hatisk. Idag när alla "hatar" så är det inte så konstigt att vi också har en ledare som hatar.

Kanske det rent av är så att han hatar sig själv? Det brukar luta i den riktningen när hat tenderer att bli irrationellt och enkelriktat. Kanske hatar han den person han har blivit. Eller hatar han kanske den person han var? Det lutar nog åt det förstnämnda. Han är en svikare och en förrädare av sina egna visioner. Det kan inte kännas bra. Att det dessutom har föregåtts av en Peter Pan med blockflöjt som har drillat honom måste skapa ett visst självförakt.

Få se hur länge han orkar och kronprinsen, Anders Borg tar over. Gissningsvis kommer det att ske redan till valet 2014.  Reinfeldt drar sig nog tillbaka och blir Landshövding på Gotland. Men vad vet jag?

 

Kommentarer

Anonym sa…
Problemet är väl att Reinfeldt har anammat delar av innehållet i boken, men det gäller bara för svenskar.
Anonym sa…
Hmm, är inte så säker på ovansående svar, men hela inlägget är helt rätt! Intressant att han skrev en sådan avhandling och sedan förändrades så, du har helt rätt som du skriver, det måste svida honom i baken förgävligt att förräda sig själv.
Anonym sa…
Min tolkning av Fredriks förvandling från kritiker av den socialdemokratiska politiken inkl. invandringspolitiken som han 2006 sa måste minskas till att föra en extremt nyliberal politik är att han efter valet 2010 innan migrationsöverenskommelsen med Mp funderade på hur han under den inledda mandatperioden skulle uppnå så mycket som möjligt av sina mål och då främst att avskaffa välfärdsstaten. Uppenbarligen kom han fram till att Mp´s samhällsomstörtande och anarkistiskt grundande politik med fri invandring för lång tid skulle underminera staten ekonomiskt och att det därför mest skulle uppfylla hans mål att avskaffa välfärdsstaten även om SD skulle omöjliggöra fortsatt Alliansstyre, eftersom de ses som paria och ingen vill eller för den delen kan anpassa sin politik till deras. Alternativet var att erkänna att invandringspolitiken behövde reformeras men det hade då inneburit mindre påfrestning på sossarnas välfärdsstat varför det principiella målet att nedmontera välfärdsstaten framstår som viktigare för honom än omsorg om M och borgerlighetens framtid. Det som styrker det senare är det faktum är att de utomvästliga invandrare som kommit hit i huvudsak röstar på de rödgröna och att detta inte kan ha varit okänt för Reinfeldt. Även till priset av en möjligt risk för ett borgerligt utanförskap under lång tid framstår hans politiska mål beskrivna i boken Det sovande folket som viktigast för honom framför alla andra lojaliteter.
Frågan är om vi inte redan ser en del av problemen med invandringen när EU inte kommer ur den depressionsliknande lågkonjunkturen och till hur stor del detta beror på att det där finns ca 20 miljoner invandrade bidragstagare förutom en utbredd arbetslöshet som en total befolkning på ca 450 miljoner skall bära under mycket lång tid.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn