Vet Bästerberg har talat


Bland alla maktkorrupta och statsmissbrukande politiker så tror jag att Bengt Westerberg tar priset. Hans totala egenmäktiga tro på tolkningsföreträde och social tukt och fostran av folket är svårt att slå.

Nu har ju hans utredning om hur "Rasismen och Främlingsfientligheten i skolan" ska bemötas och hanteras, landat på regeringens, riksdagens och medlöparnas, medias, skrivbod. Det är en sorglig läsning tydligen. Vi vanliga dödliga får väl vänta några månader innan den läggs ut.

Men han har fått ett rejält utrymme i såväl radio och TV där han har på bästa Guillio-manér mästrat det svenska folket för att vara "vardagsrasister". Nej, han hade haft det väldigt svårt att luska fram några större nazist- och Vit Maktgrupperingar, så då får alla sig ett slag med brödkaveln.

Vardagsrasismen och rasistiska bloggar plus då SD förstås, är den stora måltavlan för Mästarens pilar. Lärarna ska UTBILDAS för 130 miljoner årligen i hur de ska "ta tag" i främlingsfientliga utspel från elever.

När det gäller rasistiska och främlingsfientliga nätsidor och bloggar flaggar Westerberg för samarbete med extremisterna i EXPO som har tagit det som sin livsuppgift att jaga alla som på något sätt har en åsikt om islam som inte är odelat positiv.


--------------------------------------------------------------------------------

Detta samarbete bildar så startskottet för en genomgång av EXPO:s kartläggning av dylika sidor på nätet. Vi anar det värsta. Westerberg + Reinfeldt + plågan Åsa Romson kommer att bli ett oslagbart censurteam. Kan det egentligen bli värre än det redan är? Ja, tyvärr.

Tidningarna har faktiskt inte varit odelat positiva. Så här skriver Smålandsposten :
"I övrigt är utredningen ett sorgligt hopkok av statlig uppfostrarni, självmotsägelser, folkförakt och en antiliberal önskan att strypa den fria debatten. Så skriver till exempel Westerberg att ”politisk korrekthet” är sociala regler som inte har tvingats på någon utan som har vuxit fram i medborgerlig konsensus. Westerberg anser att det är mycket viktigt att upprätthålla den politiska korrektheten, och att politiker har ett stort ansvar för detta."


"Inte tvingats på någon?" Skulle det het Politiskt korrekt om det inte var så att det hela är en konsensus politiker emellan? För säga vad man vill om folket, än så länge kan man skilja sig från en upphöjd maktelit och sig själva.

Vidare Smålandsposten:
"Westerberg anser uppenbarligen att den politiska korrektheten och social stigmatisering av dem som faller utanför ramarna är av godo, och i Westerbergs idealsamhälle får vi anta att mediemobbning av avfällingar skulle vara vardagsmat. 

"Westerbergs egen ”mobbning” riktas mot riksdagspartiet Sverigedemokraterna och dess sympatisörer. Fyra sidor ägnas åt att slå fast att SD fortfarande är främlingsfientligt, trots försöken att städa partiet. SD:s politik förtjänar mycket hård och saklig kritik, men det bör ske i normala debattforum."


Naturligtvis missbrukar Westerberg som så många andra ordet demokrati. Att saker ska ske enligt "demokratisk ordning" betyder kort och gott att det ska ske i politikernas händer. Det är ju de som ska föreställa 'demokratin'. Bloggaren reser ragg i dag när jag hör ordet demokrati ur någon politikermun.

"Avfällingar" och sålunda politiskt inkorrekta kan också idella organsiationer vara. Den statsapparat som Westerberg tillhör där PK-piskan kan vina fritt  och där staten har härbärgerat människors makt över sina egna liv, förlorar såväl civilsamhället, civilkuraget och de goda männislorna mark. Alla blir trälar under PK-staten och dess "demokrati". Det är till stor del detta som har fått Sverige att falla fritt. Den situation vi nu upplever skulle aldrig ha varit möjlig om vi hade haft ett livskraftigt civilsamhälle. Men staten har aktivt arbetat för att radera människors självständighet att själva ta initiativ.

Återigen Smålandsposten som recenserar en bok:  Patrik Engellaus och Thomas Gürs Den övermodiga beskyddaren där man lyckas ge en saklig definition av politisk korrekthet där man lyfter fram civilsamhällets förfall.

"Civilsamhället är familjen, församlingen, föreningen, och andra frivilliga sammanslutningar av människor. Civilsamhällets uppgift är att fostra och socialisera människor in i gemensamma normer och värderingar. Dygden är vår inre moralpolis – om civilsamhällets fostran har lyckats vet vi vad som är moraliskt rätt och fel och följer denna kompass, även när det tar emot."
 

Engellau och Gür lyfter särskilt fram 1974 års regeringsform som slår fast att det allmänna (staten) ska sörja för medborgarnas alla behov, och att "demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden".

Människor tar statens utfästelser på allvar, de väntar sig att staten ska ordna utbildning, jobb, bostad, försörjning. Individen själv har inga skyldigheter, vilket vi smärtsamt just nu erfar. I allt prat om såväl folkets demokratiska rättigheter och De Mänskliga Rättigheterna, så ligger idéerna om att människor själva kan släppa allt och bara lägga sig till ro i Pappa statens famn. Passiva medborgare är lättstyrda medborgare. När någon några inte låter sig fjättras i "demokratiska rättigheter" och protesterar mot det orimliga systemet ryter staten till och medborgarna krymper ihop och tystnar.

Det är detta som utgör hela essensen i det Politiskt Korrekta. Statens maktövertagande över människornas väl och ve men på beskotnad av deras yttrandefrihet.

"Exakt likabehandling blir målet, och avvikelser antas bero på fördomar som måste bekämpas. Civilsamhället (resterna som finns kvar) ses som diskriminerande, och staten lagstiftar om värdegrunder och annat för att stampa ut inskränktheten."Det vi har sett på sistone är att två frivilligorganisationer har utkristalliserat sig: Friends mot mobbing och Missing People, aktuella i dagarna när de hittade den fyra-åriga försvunna flickan. Men detta sker inte ostraffat. Pappa staten har nu tagit Missing Friends i örat och menar att deras civila insatser är både farliga och opassande.

Inte helt oväntat dyker mediehoran Jerzy Sarnecki upp snoken i SVT.se  med några lämpliga åthutningar:

"Engagerar man många människor tar man förstås risker att den kan urarta och bli våldsamt. Polisen är tränade för den här typen av arbete och de blir inte lika upprörda och det blir inte lika mycket känslor. Det kan också uppstå att människor styrs av sina fördomar. Det har inte skett med Missing People men i USA har rasistiska ingripanden medfört att människor skjutits till döds".

Jaha då. Rasistkortet speades ut även i detta fall. Man blir faktiskt gråtfärdig. Engagerade medborgare som styrs av civilkurage och handlingskraft ska slås i skallen. P g a av den statligt subventionerade politiska korrektheten. Man kan bara ana det hot som söta Sarnecki känner och förmedlar. "Sköt er, så sköter staten sitt. Lägg er inte i. Då riktar vi gevärspipan mot er".

Och på Newsmill skriver Berit Törestad, någon professor bla bla, att Friends är ett företag som gör stora pengar på sitt arbete. Dessutom ger deras verksamhet "tveksamt" resultat" (Källa?) Jaha. Så var det ägget kläckt också. Detta så infernalistskt fula ord: Vinst.

Så med rasistkortet utspelat mot Missing People, även om man inte har sett en tillstymmelse till det, och vinstkortet utspelat mot Friends (vad spelar det för roll om man tar emot donationer, det är inte statens pengar), så har de politiskt korrekta hantlangarna åt Staten gjort sitt för att misskreditera två försök till att agera civilsamhälle.

Men man förstår dem. Deras positioner som statens "experter" och sanningssägare får inte utsättas för något mothugg från fårskocken. Då anfaller Pappa staten via sina hantlangare.

Utomstatlighet av alla de slag, skolor, sjukvård, äldrevård, infrastruktur, social versamhet osv, måste knäckas i sin linda. Om civilsamhället utökas och vuxna människor börjar ta egna beslut om barnomsorg och skolformer etc, då rycks hela mattan undan välfärdsstatens självklara legitimitet och auktoritet.

Välfärdsstatens död skulle gott och väl vara det bästa som kan hända Sverige.

Kommentarer

Unknown sa…
Hej

Härligt att du är tillbaka, njuter av varje stavelse.

Hans B

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn