Massinvandringen är samhällsfarlig - EU borde ingripa

Bloggaren snubblade över en faktaspäckad blogg vid namn 23 Misslyckande. Här redovisar vederbörande de verkliga siffrorna för invandringens accelererande under regeringen Reinfeldt. Sedan 2005 har 840 988 personer valt att komma till Sverige, de allra flesta hamnar i arbetslöshet med bidrag som inkomst.

Vad det detta man ville med riksdagsbeslutet 1975 om att Sverige skulle bli månkulturellt? Vad det detta som man avsåg när man beslutade om femitioelva nya former av bidrag under Palmes ledning? Den offentliga sektorns budget låg 2011 på 1,6 biljoner kr!!! Sveriges ekonomi som enligt Borg ligger i balans, består till drygt hälften av statens offentliga inkomster (d v s våra skattepengar).

Av dessa 1,6 biljoner går 42 procent till posten 'socialt skydd'. I detta finns inte pensionerna utan bidragsformer av allahenda slag. Så c:a 600 miljarder skattekronor om året går till bidrag. Som jämförelse kan nämnas kostnaden för sjukvården, c:a 180 mijarder kr och år. Whats's wrong with this picture?


Med tanke på den fortsatta ökningen av invandringen till Sverige kommer behovet av 'socialt skydd' när som helst passera 50 procent, d v s 800 miljarder kr av statens budget. Och sedan?

Bostadsbristen är astronomiskt hög. 330.000 saknar bostad om man räknar in alla som vill/måste flytta. 250.000 ungdomar saknar helt eget boende och kan på så sätt inte starta upp ett eget vuxet liv. Kötiderna ligger på tre-tjugo år beroende på var man vill bo.


Trots detta öser man på med nya bostadslösa från andra länder. Om de räknas in till de med "extra ömmande skäl" och får s k flyktingstatus innebär denna status att man går före i alla köer och kan räkna med en lägenhet inom en tid på ett år. Orsaken är förstås att flyktingarna har en skock barn, sisådär en 8-12 st, som inte kan bo kvar i kollektivboende på flyktingförläggningar eftersom dessa behövs för de nya som forsätter att välla in.Så denna gräddfil som flyktingar får gör att bostadsköerna bara blir längre och längre. Dessutom får så kommunerna betala för att inhysa dessa i utanförskapsområden som nu är 156 st. Hyror måste betalas, liksom sjukvård och medicin. Arbetslösheten hos arbetslösa flyktingar ligger på 40-80 procent. Detta innebär att kostnaden för arbetslösheten i denna grupp är hela 34 miljarder. Att sysselsätta (slå sly, städa parker, sopa innergårdar) kostar 60 miljarder.

Kommuner som Borlänge, Söderhamn, Landskrona, Eskilstuna och Södertälje har sagt ifrån för att de har nått bristningsgränsen för länge sedan. Men eftersom flyktingar har förmånen (till skillnad mot svenskar) att själva välja var man vill bo, väljer man kommuner där man har släkter och andra landsmän. Man vill ju fortsätta att leva som i hemlandet. Vilket ligger i linje med Sveriges lagstadgade (numera också i Grundlagen) ambition att vara ett mångkulturellt land.

67 procent av alla invandrare, alltså inte bara nytillkomna, går på socialbidrag. Till detta tillkommer även andra kostnader som direkt är en följd av invandrarnas koncentration till vissa bostadsområden. Kommunerna som även åläggs att bygga fler bostäder går på knäna och ser ingen annan utväg än att ta pengar från andra budgetposter.

Det handlar då om att bokstavligen ställa grupper mot varandra. De som främst kommer i kläm är de gamla. Sedan måste indragningar även göras i skolor, kommunal sjukvård, stödboenden, missbrukarvård och andra sociala insatser som kommuner egentligen har som primära välfärdstjänster.

Vad är egentligen poängen? Vad var/är det man vill uppnå? Man påstår att vi behöver arbetskraft eftersom 40-talisterna går i pension. Nu har de flesta av 40-talisterna gått i pension men av någon underlig anledning har inte jobben blivit fler, men det har däremot de arbetslösa. Den öppna (obs) arbetslösheten ligger på 7,4 procent. Skulle man lägga på atta de som går i "åtgärder", ja var hamnar man då? Antalet i s k utanförskap dit även sjukskrivna och förtidspensionärer ingår ligger på 1,2 miljoner!! Detta är drygt 20 procent av alla i arbetsför ålder.

Ett annat argument: Vi behöver bli fler invånare som betalar skatt så välfärden kan hållas på samma nivå när de äldre blir fler och fler. Men om vi skyfflar på med lågutbildade och t o m analfabeter, när kommer dessa att bli skattebetalare och inte skattetagare?

En halv miljon svenskar har nu tagit en privat sjukvårdsförsäkring. När bloggaren frågade Länsförsäkringar om en sådan för 5-6 år sedan så var man bara förvirrade och sade att "jo det ska vi väl ha". Uppenbarligen har betydigt fler frågat sedan dess. Privatläkare blir en nödvändighet liksom privatsjukhus. Men om man har en försäkring så blir kostnaderna inte så stora.

Den s k välfärden kommer bara bli en försörjningsindustri. Men det kanske var det här man ville uppn?. Eller egentligen, man har ingen aning om vad man vill uppnå. Huvudsaken är att helgonglorian ligger på plats

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn