Spränga kyrkor - HG kontrar KG

Man tror inte det är sant. En företrädare för kyrkan och har varit både domprost och kyrkohere i Rom, framför i en debattartikel i Svd att många kyrkor som inte har några besökare ska sprängas i luften, i alla fall rivas. Eller också kan man upplåta lokalerna till caféer och pizzabagare. Med tanke på vilka som sysslar med dessa verksamheter blir det uppenbart att vissa representanter i Svenska Kyrkan knappast står för de svenska kulturvärdena längre. Läs mer

Den något obalanserade författaren till denna artikel är H G Hammar, bror till K G Hammar, gammal ärkebiskop i Uppsala, som har utmärkt sig för sitt multikultikramare och anti-amerikansk, plus ett närmast sjukligt hat till Israel. Han deltog t ex inte i minnesakten över Halocaust då Israel krigade mot Gaza. Annars var de more of the same: amnesti för illegala, avskrivning av U-ländernas skulder, mildare straff etc.

HG har länge upplevt att han känner sig tillbakatryckt av den mer medieexponerade KG, som dessutom har utmärkt sig som PK-prästen med alla "de rätta" åsikterna. HG är mer konservativ; han är mot samkönade äktenskap, och när en ny ärkebiskop skulle utnämnas efter KG tävlade både HG och systern Anna Karin om posten. Löjligt, precis som om det var fråga om ett jobb som styrelseordförande.

HG hade då sagt att Sverige inte var redo för en kvinnlig ärkebiskop, vilket tyder på ett motstånd mot kvinnliga präster. Systern är dessutom lesbisk och lever just det... i ett samkönat förållande! Inte undra på, med sådana bröder... HG fördömde henne, det gjorde inte KG.

Häromdagen slog bröderna varandra på käften efter en hetsig diskussion. Möjligtvis hade det något samband med HG:s utspel om att spränga svenska kyrkor. På det hela taget verkar HG:s artikel vara medvetet provocerande, kanske för att visa KG att "han kan också". Rena pitt-tävlingen.

HG är storebrorsan som aldrig lyckats leva upp till uppgiften. Hans utspel är ett uttryck för desperation även om han lindar in det i procenttal och historik. Att kyrkor ska väck menar han är det minskade besökstalet som har har halverats på 20 år. Dessutom är det en ekonomisk vinst att slippa hålla kyrkor uppvärmda och städade när ingen ändå är där. Frågan är egentligen: är det egentligen det HG menar? 

Kyrkan är en plats för gudstjänster i första hand. Att nu kyrkan nu har förvandlats till socialbyråer retar HG. Det har han helt rätt i. Massor av människor från i första hand gamla öststatsländer, utnyttjar kyrkan som mjölkkossa och vårdcentral. Det är antagligen fråga om illegala som utnyttjar yrkan för egna behov, t ex romer.

HG:s artikel får då också betraktas ur ett annat perspektiv. Eftersom han nu är så uppenbart frustrerad över kyrkans utveckling skriver han en inlaga som brinner av tillbakahållen ilska och ironi. Dessutom får han rubriker och blir omnämnd i radio, TV och tidningar. Man måste tillstå, även om det bär emot, att man har en viss förståelse för hans försök till hämnd på KG.

Bloggaren själv har alltid haft svårt för KG. En riktig linslus och rikshjälte, "en som ställer upp för de svaga", en som egentligen hade satt på sig glorian alldeles på egen hand. Det är tänkbart att kyrkan utvecklades till socialbyrå under KG:s tid i kyrkan.

När man under en intervju frågade KG vad som definierade en kristen person så svarade han: Man behöver inte tro på någonting; inte på Bibeln, inte på den helige ande. Det enda som behövs är att man tror på Jesus Kristus.

Efter KG så har kyrkan blivit alltmer profan och sekulär. Nu är det väl snarast ett måste att man följer PK-etablissemanget i hälarna. Aldrig tidigare har det märkts så tydligt att kyrkan har politiker som drar upp huvudlinjer för vad kyrkan ska syssla med. Vad gör egentligen politikerna i kyrkan? Kyrka och stat är ju separarerade sedan tio år tillbaka.

Men det ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen av kriget mellan de två bröderna.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare