Invandringen skapar mansöverskott

Idag på Svd finns en artikel om att antal män ökar i Sverige efter århundraden (!) av överskott på kvinnor. Varje år föds det fler pojkar än flickor, men det har det alltid gjort. Det har förmodligen en ekologisk förklaring. Men om enbart fyra år kommer männen att vara i majoritet.

Förklaringarna som expertisen har angivit är att män och kvinnor nu lever ett ganska likartat liv med hårt och stressigt jobb vilket påverkar hjärtats livslängd. Därför sjunker nu kvinnors livslängd. Men den allra mest förekommande förklaringen är invandringen. Vi vet ju alla att "de ensamkommande barnen" nästan samtliga är män. Men samma fenomen finns i andra åldersgrupper..
"Det antågande överskottet på män kan också spåras till flyktingströmmarna från forna Jugoslavien, Afrika och Mellanöstern, i vilka den manliga övervikten varit stor."
Om invandringen får fortgå på 100.000 per år och de flesta som kommer är män, kan en hel del problem uppstå. Antalet kvinnor kommer inte att "räcka till" för ett allt större överskott på män. Det skapar ensamhet och frustration hos de som "blir utan". Det här problemet har funnits länge i Pajala där just inga kvinnor finns över huvud taget. För en del år sedan försökte kommunen locka till sig kvinnor genom att ge dem ett inflyttningsbidrag på 25.000 kr! Hur det gick vet inte bloggaren, det har varit ganska tyst om Pajala sedan dess.

Men ett överskott av MENA-män är inget trevligt framtidsscenario. Kanske överdriver jag, det är ju fullt möjligt att dessa efter PUT åker till sina hemländer och hämtar en hustru (eller flera).

Men den demografiska förändringen får oanade konsekvenser, fler än vi tror och kan gissa oss till idag. Affe har sammanställt lite statistik över vilka områden i världen invandrarna kommer ifrån. Dessutom har han i form av hyreshus utformat ett diagram över hur många som kommer till Sverige varje månad. Och alla behöver de en bostad.

Man kan bl a utläsa att sedan regeringen Äggskalle tog över makten, har invandringen från MENA fördubblats. Så här ser diagrammet ut:
Från Västländer har c:a 75.000 kommit. Från MENA-området har 235.500 invandrat. När de här frågorna tas upp i media, att 100.000 invandrar varje år, så meddelar de att de flesta som hittar till Sverige är återvändare och från nordiska länder. En ren och skär lögn från våra "fria och obundna" media!!!

Hur många av dessa 235.500 som är ensamma män skulle vara intressant att veta. Från svensk media kan vi knappast förvänta oss att de redogör några sanningar alls. Så vi får lita på Affe.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare