Inte bara Stasi

Birgitta Almgren är tyskprofessor vid Södertörns högskola, en institution som brukar utmärka sig för genusvansinne och socialistvurmande.

Men Birgitta Almgren har i kraft av sitt ämbete fått genomföra en djupgående analys av Sveriges roll under kalla kriget. Minst 50 mindre eller mer kända svenskar spionerade och informerade DDR om hur det svenska samhällets skulle påverkas till att utvecklas till fullgången socialistisk stat. En bok har kommit ut i ärendet (2009) och nu i dagarna släpps den andra. Studie 1 c:a 1:17

Det intressanta är att Almgren har fått gå upp till regeringen för att ta del av Statis arkiv. Och dessutom fått stränga förhållningsregler att inte publicera några namn. Hon har då t o m hotats med fängelse om hon skulle göra detta!

Vpk, som de hette då, erhöll bidrag från såväl Sovjet som DDR. Det har varit känt sedan länge. Men att vanliga svenskar som tjänstemän, forskare och framför allt journalister har deltagit i spionaget är något helt nytt. Almgren har kartlagt speciellt en journalist som arbetade mest med åsiktsbildning, indoktrinering och propaganda genom infiltration av universitet och högskolor. Men som sagt, hon är belagd med munkavle p g a "rikets säkerhet".

Sett i detta ljus blir all retorik om "det öppna samhället" baserat på "tolerans och respekt" , en grotesk skrattspegel. Ett land som har samarbetat med de värsta diktaturerna i världen har tappat all trovärdighet. När man har spionerat och infiltrerat maktens boningar för att rapportera till DDR och säkerligen blivit rikligt belönad så att socialismen kan implementeras på samtliga nivåer, så hamnar Sverige i samma division som de arabstater som tvingades övergå till islam efter det att de har varit kristna (t ex Libanon).

Med detta i ryggen kan konspirationsteorier av annat slag också helt plötsligt bli sannolika. Att Sverige har mer än moskébyggen tillsammans med Saudiarabien. Handelsförbindelserna mellan de båda länderna är mycket stor och det gynnar i första hand Sverige. Frågan är då vad Saudarabien begär som motprestation.

En kanske ännu större handelspartner är den nu blivande stormakten Kina. Kommunistisk diktatur med kapitalistiskt ekonomiskt system måste vara unikt i världshistorien. Samma vindar, samma dofter. Och vi har ju tidigare sett hur våra makthavare kryper inför motståndare. Kraven från Kina är säkert inte bara ett eller två, utan presenteras nog i ett helt kompendium.

Att Sverige dessutom är det mest liberala invandrarlandet i Europa, kan vara en sådan eftergift. Det är de små stegens tyranni bakom svarta draperier. Det "öppna samhället" håller på att bli det slutna, vilket det redan är till viss del är. Alla åsikter som inte passar makteliten pestförklaras och tillintegörs. Det är precis så diktaturer byggs upp. Och med tanke på Sveriges bakgrund som bundsförvanter till diktaturer för att genomföra  samma system i vårt land, så är dagens situation allvarlig. Vårt lands självständighet är inte starkt nog för att motstå dogmatiska ideologier. Men allt ska ske i det tysta, medan man håller folket i schack med fördömanden av våra inte bara åsikter utan även tankar.
Att nu SD inte tillåts använda vissa uttryck är ju ett solklart exempel på hur ett diktatoriskt system fungerar.

Bloggaren läste på Merit Wagers blogg att det mest missbrukade ordet i Sverige är "demokrati". Det riktiga ordet är "demokratur", till det yttre är landet en demokrati med fria val och ett parlamentariskt system. Men folket är hårt styrda av statens godkända åsiktslexikon där avvikelser innebär sociala konsekvenser.

Människor som Birgitta Almgren behövs, som inte är rädda för att avmaskera det "öppna" och "demokratiska" Sverige som har en hel hundkyrkogård begraven. Men hon lever farligt i världens mest förljugna land.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn