Hur är det möjligt?

På detta års första fem månader har 41.481 personer fått asyl i Sverige (enligt Snaphanen). Av dessa är tre japaner och resterande Afhaner, Somalier och Eritrianeer. D v s säga prima vara som kan bidra till Sverige i dessa tider av sjunkande kurser, indragningar och färre slutenvårdsplatser.
Som framgår av tabellen är det andelen anhöriginvandrare en stor del av invandringen. Störst är istället arbetsmarknad, d v s arbetskraftsinvandrare. På detta sätt har vi fått en uppsjö av diskare, städare och hamburgervändare.

Detta skiljer oss markant mot länder som USA och Canada, där man helt enkelt inte tar emot okvalificerad arbetskraft. De svenska myndigheterna, Migrationsverket och migrationsdomstolen, får av GD Dan Eliasson, bara instruktionerna att bevilja PUT till så många som möjligt. Tanken med lean-systemet är att det ska vara som ett löpande band, fast maskerat till effektivitet i handledningstiderna. Idéerna kommer från Japan bl a. USA använde sig av lean när de konstruerade och byggde sina T-fordar. Numera är det ju robotar som jobbar på bilföretag. Så man kan ju cyniskt kalla Migrationsverket för en mängd robotar som bara sitter och stämplar.

Den svenska ekonomin bromsar ner, det förutspåg bloggaren faktiskt för ett år sedan när Grekland kraschade. Den offentliga sektorn storlek, plus en extremt låg pensionsålder plus stora grupper som slapp betala full skatt.

Sverige har världens största offentliga sektor medan antalet företag minskar. Man behöver inte vara någon matematiker för att förstå att detta inte kommer att hålla i längden. Trots att vi har världens högsta skatter räcker inte pengarna till. Och det vi får reda på om vad alla dessa pengar egentligen tar vägen, är inte mycket.
Dock på sajten Ekonomifakta finns uppdelningen mellan samhällets olika sektorers storlek. Den absolut största delen av kakan är socialt skydd som plockar av oss 41% per år av offentliga sektorn. Uppgifterna är från 2009 så sannolikt har den här andelen ökat ytterligare.

En liten jämförelse är att sjukvården tar ut 13%, liksom skola. Men offentlig förvaltning, dvs byråkrati och myndigheter tar ut 14%!

Socialt skydd? Bidrag med andra ord. Den massiva invandringen har ökat den sektorn med säkert det dubbla. Anders Borg konstaterade att över 50% av invandrarna går på socialbidrag. Därefter kommer de som har fått sjukpension eller vanlig pension. Invandrarna är utan konkurrens de som mest utnyttjar det sociala skyddsnätet.

Den ständigt ökande invandringen som belastar den social sektorn med råga, måste därför ta medel från andra sektorer. Som t ex vård. Det är skam för en sk välfärdsstat att inte ha en fungerande vård utan där 3.000 människor dör i vårdköerna varje år.

P g a moderaternas överenskommelse med Miljöpartiet, så kommer även de illegala (sorry, papperslösa) att utnyttja både sjukvård och skola utan att de behöver betala. Javisstja, det är ju VI som ska betala. Den fullständigt nertyngda sjukvården där vårdgarantin är svår för många att hålla redan nu. Hur ska detta lösas när kanske 50.000 ska storma in (inga väntetider där), tolkar anskaffas, muslimer vill ha läkare av samma kön som de själva, sängplatser åt släktingar måste fixas vilket får till följd att sjuka patienter får skrivas ut. Släktingarna håller hov vid den sjukes säng, snattrar och är höljudda långt in på kvällarna så att patienter inte får sova. Naturligtvis är det ingen som säger till.

Men vansinnet bara fortsätter trots att ekonomin nu kommer att befinna sig i nerförsbacke. Konjunkturinstitutet har sänkt den beräknade tillväxten i svensk ekonomi. Samtidigt ökar faktiskt den offentliga sektorn med det vansinniga projektet efter det andra t ex inplanteringen av genuspedagogik och satsningar på alternativ energi, samt höjda priser på enerigi, bensin och andra drivmedel. Det kallas för klimatpolitik och den delar dumhatten med genusvetarna.

Sverige kommer att krascha, det är inget tvivel om det. Frågan är bara när. Det är i de små detaljerna man börjar se förfallet redan nu. Stadskärnan i Uppsala är i princip helt uppgrävd. Varför vet ingen. Andra gator är så dåligt underhållna att man knappt kan cykla där bland sprickorna och hålen. Det vimlar av tragiska existenser, allt från missbrukare till hemlösa och psykiskt sjuka som inte får någon vård. Sitter man mitt i stan en stund så dyker det upp en fyra fem luggslitna personer som vittjar papperskorgarna efter tomburkar.

Under tiden är vissa grupper privilegare, nämligen de sk flyktingarna. De får omedelbart en lägenhet före alla i de milslånga bostadssökande, före alla unga som tvingas bo hemma långt upp i 25-årsåldern. Men flyktingarna får massiva bidrag till möbler och platt-TV, barnbidrag och flerbarnstillägg och socialbidrag som ligger på mer än en sjuksköterska tjänar.

Det är inte undra på de söker sig hit. Utan krav, utan motprestationer öser man pengar över dem. Jag mår illa när jag ser de där halvfeta tälten på stan. Tält som verkar vara sydda i siden och med broderier. Hur mycket av de där 41% i offentliga sektorn går till dem?

Hur är det möjligt att den oansvariga invandrarpolitiken inte ska påverkas av att ekonomin börjar backa?

Är vår skuld för gamla synder så stor att våra styrande har så många blinda fläckar att man inte förmår se verkligheten?

Det kommer att barka åt skogs, så är det. Vem ska ta ansvaret då? Jo det blir vi. Alla som betalar skatt.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn