PK-maffian försäger sig

Tanja Bergkvist är en bloggare och tillika professor i matematik som tar upp många intresseväckande vinklar på PK-Sverige. Hur denna människa hinner ta del av hela det mediala utbudet med tanke på hennes digra arbetsbörda är en gåta.

I sitt senaste inlägg skriver hon om Ellen Hillbom, ekonomisk doktor vid Lunds universitet som har givit ut en bok "Afrika" där hon belyser kolonialmakternas inflytande på kontinenten.

P g a att kolonialmakterna drog gränser lite hit och dit blev följden att många olika sorters folk kom att dela samma land och mark t ex Somalia. Detta fick till följd att konflikterna kom att trasa sönder länderna. Så här sade hon ordagrant:

"...att statsstaterna, det som förväntas att bli nationalstater, inte bygger på en homogen befolkning som vi kan känna här i Europa, det har inte fått växa fram på ett mer långsamt naturligt sätt utan tvingats på, och det är väl mycket utav det vi kanske ser som, man tycker om att kalla för etniska konflikter idag, många av de grupperna, folkgrupperna, skapades ju också utav kolonialmakten.”

En rejäl "slip of the tongue" från Dr Hillbom som är en typisk representant för vänsterns PK-elit.

För det är ju just det som är problemet med hela Europa av idag. Att vi mot vår vilja och med en rasande hastighet blir mer och mer befolkade av grupper som är väsensskilda vår egen kultur och våra egna värderingar.

Likadant är det med genushysterikerna som anser att kön bara är en social konstruktion och att patriarkatet bara har tagit sig tolkningsföreträde för hur världen uppfattas.

Samtidigt är de de första att tala om för oss, den oupplysta massan, att "kvinnor tänker i sammanhang och män i detaljer".
Så man medger därmed att det finns könsskillnader som inte är beroende av sociala orsaker. Att vi helt enkelt tänker olika?

Fredrik Reinfeldt tror jag är den värsta av dem alla. När han i sin regeringsförklaring förklarade ungefär att "gruppen svenskar" i princip inte existerar, gick botten ur.
Hur kan han då förklara att han i nästa mening säger att i Sverige lever vi i harmoni med varandra "sida vid sida"? Vem lever då sida vid sida med vem? Om svenskar inte existerar som eget folk hur kan vi då leva som grupp bredvid en annan grupp?

Bloggaren har tidigare påpekat att förnekelsen och föraktet för svenskarna nu är så kompakt att det liknar landsförräderi. Och om inte det, så är det fråga om ren och skär rasism. För att förneka ett folks existens, att medvetet försöka tillintetgöra det folkets identitet och kultur, är rasism i ordets egentliga innebörd.

Vi har alltså en statsminister som är rasist. Mot sitt eget folk.

På psykologispråk brukar det här kallas "identifikation med aggressorn".
Svarta i USA tenderar att värdera sig själva som lägre stående än vita och associerar det goda, det vackra, det smarta, med de vita amerikanerna.

Och detsamma gör vår härliga maktelit med alla sina medlöpare i media. Samt naturligtvis alla inhyrda och avlönade proffstyckare som breder ut sig med sin galla och förgiftar atmosfären.

Men att de styrande håller på att avskaffa sitt eget folk måste vara unikt i världshistorien.
Och att man är konflikträdd räcker numera inte som förklaring. Man är helt enkelt feg, ryggradslös; en ynkedom i lyxförpackning. Man är en skam och en bödel som vill förråda och halshugga de egna.

Egentligen är de nog mest rädda för oss. Alla vi som har ett fritt forum att uttrycka vår ökade frustration på. Alla vi som berättar och vidarebefordrar det vi läst och tagit del av till andra.
Makteliten vet att motståndet växer där man hukar i sitt elfenbetstorn. Men alla fega förrädare får så småningom sitt straff. Det vet de också.

Kommentarer

Martin sa…
Afrika och kolonisalisterna som ritade länder med linjal på en karta kommer ifrån svenska skolan. Jag fick själv lära mig det och använder det som argument i diskussioner då och då. Antar att de inte knystar om det idag dock.
Anonym sa…
Är glad att jag hittade hit.
//Christina

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn