Nya pengar till genushysterikerna

Hysteri är ursprungligen ett begrepp som Freud använde för att ge en diagnos till den tidens sexuellt frustrerade kvinnor i det viktorianska England. Kvinnorna frös i onaurliga ställningar (s k sprättbågar) utan någon form av synbar förklaring. Freud analyserade kvinnorna och kom fram till att dessa hade neuroser om sex och hade (tillade han i senare studier) erfarenheter av förnedring, övergrepp och t o m incest.

Hysteria var fram till 1994 en diagnos i diagnosbibeln DSM III. Fast man kallade det då konversionsneuros.
Idag tillhör den gamla hysterin personlighetsstörningen Histrionisk personlighetssstörning och är inte främst en sexuellt framkallad störning.
Och nej, hysteriska männsikor (främst kvinnor) krumbuktar sig inte som sprättbågar numera, utan det ter sig som andra typer av psykosomatiska symptom som inte kan förklaras utifrån vanliga diagnoskriterier.
Bloggaren vill inte stöta sig med någon, men rent personligt känner jag att företeelser som fibromyalgi och elallergi är exempel på nutidens hysteriska tillstånd.

Efter denna långa inledning så kommer jag till mitt egentliga ämne, nämligen utvecklingen av Sverige som ett genusneutralt land. Jämställdheten i sin nuvarande form räcker inte för de som har byggt sina karriärer på att stöpa människor i samma form.
Att alla städer ser likadana ut, att alla barn går tillsammans i samma usla skolor, att folk hinner dö i köerna till världens "bästa" (och enda förekommande) sjukvård, att alla tjänar ungefär lika mycket och bor i nästan likadana bostäder, räcker inte.

Kvinnor och män är ju fortfarande olika!!! Vilken oerhörd ojämlikhet man anser att detta är. Och för vem? Jo, det är kvinnorna, präntar man nogsamt in, som är förfördelade i mystiska könsmaktsstrukturer. Som är svaga, diskriminerade, tillbakatryckta och förtryckta.

Denna (van-) föreställning legitimerar nu världens i särklass största satsning på genusmedvetandegörande på samhällets samtliga nivåer. Det här skriver Tanja Bergkvist på sin blogg: tanjabergkvist.worldpress.com

Genusforskare (med vissa professorer som uppenbarligen har manipulerat sina foskningsresultat), genusstrateger, genuscoacher, genussamordnare, genusutbildare, genuscertifierare, och nu genusintegrerare.

På dagis har sedan flera år personalen utbildats till att skapa en "könsneutral" miljö för de lyckligt ovetande barnen om de hemska, lömska och förtryckande strukturerna som väntar på dem (i alla fall för flickorna). Sålunda har man bytt och bollat med de sedvanliga flick- och pojkleksakerna för att barnen inte ska vänja sig vid ett speciellt lekmönster som är könsspecifikt. Dockor för pojkar och bilar för flickor blir modellen. Ingenting är "finare" än något annat, flickor ska förmås att gilla blått och tvärtom.

Man kan inte annat än fundera över om de snart avsomnade 40-talisterna inte snart ska ge upp i sina försök att likrikta samhället till en enda grå massa. Men man har byggt sina liv, köpt sina BMW:s och villor, har fått sina 2,3 barn och skaffat sig 12 i handicap på den lyxiga golfklubben, på att syssla med det här.
Precis som i "Animal Farm": "Alla människor är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra".

Sedan har då efterföljande generation forsatt den inslagna linjen och utbildar sig nu för brinnande livet till genushysteriker.
Allt till en kostnad av flera hundra miljoner.

Länder som USA skrattar och gör skämtteckningar om oss. De har inte den typen av behovsom vi med jämställdhetshysteri. Faktum är att kvinnor i världen, även Kina, blir allt penningsstinnare. Många ärver naturligtvis penningar från sina förmögna, avlidna män, men det hindrar dem inte att skapa sig en egen karrirär och förmögenhet.
I vissa länder har hälften av alla storföretag en kvinnlig VD, och andelen kvinnliga miljonärer ökar med blixtens hastighet.

Men här i Sverige är det faktiskt så att kvinnor har sämre jobb med sämre lön, jobbar dubbelt och mår hur dåligt som helt. Och så måste man dessutom klämma in genusutbildning och genusstrategier för att avslöja patriarkala maktstrukturer nu.

Dessutom har vi en växande generation med vilsna, självskadande tjejer som vantrivs med livet och helst av allt bara vill skita i alltihop.
Skolan har blivit en olidlig miljö p g a den allmänna oordningen, den aggressiva stämningen och alla fysiska hot som mångdubblats de senaste decennierna. Hot som bränder och förstörelse, men också skolmisshandlar och sexuella trakasserier som gränsar till våldtäkt.
Tjejer förnedras dagligen av hormonstinna, machokillar med muslimska haremsdrömmar och shariasamhällen.

För övrigt toppar ju Sverige den europeiska våldtäktsligan.

Så man undrar i sitt stilla sinne. Är det p g a det vi har genushysterin. Den generation som har skapat det Sverige vi har idag, sneglar på likartade länder runt om i världen och ser att allting håller på att gå åt helvete här.
Och istället för att angripa problemens egentliga kärna, använder man nu sina höga positioner för att skruva åt samhällsmuttrarna ännu hårdare i vår vardagliga tillvaro. Det ska impelementeras uppifrån, precis som man alltid har gjort.

Fast genushysterin är kontraproduktiv. Genom att beskriva kvinnor som svaga och förtryckta, förtrycker man faktiskt kvinnorna. Det blir en självuppfyllande profetia.
Och när tjejer och kvinnor sedan inte får genör för de högst verkliga problemen i sina liv, vänder de det inåt till ett ännu större psykiskt lidande.

Men personlighetsstörda samhällen (som det svenska) är precis som dito individer. Man saknar gränser, lyssnar inte på logiska argument, är paranoida när man projecerar ut det hot man vet faktiskt föreligger och har en djup, okontrollerad ångest.

"Vi gillar olika" skrek Aftonbladets löpsedel mot oss på valdagen Ska man skratta eller gråta?

Kommentarer

Anonym sa…
Utmärkt Maj; tack.
En intressant fråga detta med de individuella störningarna och hur de ev kan vara knutna även till den yttre världen (samhället).
Kan makteliten gynnas av en befolkning som till stora delar är störd? Kan man maktutöva lättare?
Ulle
Maj Grandmo sa…
Ja, det är ju i alla fall det som blir följden. Tankekraften hos det svenska folket är ju starkt begränsad, tycker jag, och med en snedvriden uppfattning om vad som är rättvisa, solidaritet och jämställdhet.
Det gör ju att makteliten kan köra sitt race utan att någon ifrågasätter det.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn