Nya rödgröna tokerier

Att vara färgblind är för det mesta oförmåga att se skillnad på rött och grönt.
Detta blir riktigt aktuellt om man tittar på svensk politik.

I andra europeiska länder är de gröna ett parti med liberala värderingar. Här i Sverige verkar de mer och mer bli mer socialister än socialisterna själva.

Idag försvarar Maria Wetterstrand en ny rödgrön idé om statliga bidrag till att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.
Obs, nu är det inte frågan om lika lön för lika jobb, utan lika lön för alla jobb!

Eftersom kvinnor generellt sätt har lägre löner än män (sant) sägs bero på en inbyggd diskriminering.
Att kvinnor och män också har olika typer av jobb spelar uppenbarligen inte länge någon roll.
Orden är "lika" och "utjämning".

Förmodligen kommer detta att innebära en ännu större koncentration av kvinnor till den offentliga sektorn då lönerna kommer att frysas för alla på en låg nivå p g a att kommuner och landsting, trots statligt tillskott, inte kommer att ha råd med en sådan omvandling av att ha lika lön oavsett arbetsuppgift.
Männen kommer att fly fältet.

TVI (förlåt FI) går ännu längre. Här vill man inrätta en fond dit männen betalar in sina överskott av sin lön i förhållande till kvinnorna.
Det betyder i princip att man belastas av en extra skatt bara för att man är man!
Snacka om könsdiskriminering!

Maria Wetterstrand var trots allt inte helt förtjust i det alternativet.

Att män tjänar mer än kvinnor även i den offentliga sektorn, beror på att 1) män oftare får chefsposter och att 2) män har specialistkompetens i nischer där inte alltför många jobbar.

Att män oftare får chefsposter är ett problem. Orsaken till det är egentligen inte fråga om diskriminering.
Männen är av tradition bättre på att ta för sig, har en större tro på sin kapacitet och veta hur man ska utnyttja detta.

Orsakerna till detta brukar FI kalla "de patriarkala maktstrukterna" eller helt enkelt "könsmaktsordning".

Bloggaren finner detta lite flummigt. Det finns egentligen inga evidensbaserade bevis på att några sådana existerar eller vad de i så fall skulle bero på.

I vetenskapliga sammanhang (dit även "genusperspektivet" börjar smyga sig in) finns empiriska data och studier av naturens lagar, som påvisar den hormonella faktorn som skiljer hannar och honor åt.

Hannen (och männen) är dominerade av hormonet testosteron medan kvinnor har östrogenet som sin huvudsakliga källa för beteendet.

Testosteron gör männen tävlingsinriktade, aggressiva i den mening att det skapar driftighet och dominans.
Kvinnors östrogendominans påverkar henne i riknting mot samarbete och samförstånd. Hon vill nå gemensamma lösningar på individuella problem och är diplomatisk och mån om först och främst den närliggande miljön.

Det finns otaliga förklaringar till olikheterna mellan könen. Bloggaren tycker inte man ska låsa fast sig vid en och helt driva samhället i den riktningen.

Det gör att samhället egentligen inte fungerar bra för någon av oss.

Kommentarer

Anonym sa…
Läste om en rekryterare som sa att frågar han en man om han vill ha ett chefsjobb är dennes första fråga: Ingår tjänstebil? Frågar han en kvinna är hennes första fråga: Tror du jag klarar av det?
Maj Grandmo sa…
Exakt, det är det jag menar. Även om kvinnor har fått lite mer guts så återstår mycket. Men man kommer aldrig att få bukt med de biologiska skillnaderna. Och de måste man ta hänsyn till, inte försöka utplåna dem. Det är ju en del av charmen, eller hur?

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn